About Us Sienpae

ปัจจุบันการตลาดบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เพราะให้ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งการตลาดบนโลกออนไลน์นี้เติบโตเร็วขึ้นทุกๆ วัน ดังนั้นการทำธุรกิจแบบออฟไลน์ในแบบสมัยก่อนจึงไม่น่าเพียงพอหรือก้าวตามทันการตลาดในปัจจุบันได้

ซึ่งถึงช่องทางการขายบนโลกออนไลน์นั้นมีมากมายหลายช่องทาง และหลากหลายวิธีการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติอย่างผู้ชำนาญการจึงจะได้เปรียบคู่แข่งที่มีมากมายในตลาดอนไลน์ในปัจจุบัน

ทางเรา “เซียนแปะ” คืออีก 1 ทางรอดและเป็นทางเลือกให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการตลาดออนไลน์มาหลายปี ประสบการณ์กับสินค้าหลากหลายประเภท เข้าใจและเชี่ยวชาญการทำการตลาดในทุกๆ ช่องทาง

ให้คุณมีภาระแค่ดูแลสินค้าและบริการของคุณ ส่วนเรื่องการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบเราขออาสาดูแลให้คุณเอง ด้วยหลักการทำงาน “ทำการตลาดให้ลูกค้าประหนึ่งเป็นสินค้าและบริการของตัวเอง”

เราจึงอยากขอเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในการทำธุรกิจของคุณ พร้อมที่จะลุยช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างคุณในโลกการตลาดออนไลน์นี้

“ทางเลือกและทางรอด” ในโลกการตลาดออนไลน์ โปรดไว้ใจให้เรา “เซียนแปะ” ดูแลคุณ