การรับจ้างออกแบบทำเว็บไซต์

การรับจ้างออกแบบทำเว็บไซต์

การรับจ้างออกแบบทำเว็บไซต์ที่ดีจะทำ SEO ดีขึ้นตามไปด้วย SEO หรือ Search engine optimization คือกระบวนการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพจาก Search Engine ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพราะตามปกติเมื่อเว็บไซต์ปรากฏใน Search Engine บนลำดับแรก ๆ มักเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ดีมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายในการทำ SEO นั้นครอบคลุมตั้งแต่การใช้รูป วิดีโอ หรือบทความต่าง ๆ เพราะสิ่งที่ผู้คนใช้ค้นหาสิ่งที่สนใจในชีวิตประจำวันบ่อยที่สุดคือการใช้ Web Search นั่นเอง ดังนั้นการทำ SEO ที่ดีจะช่วยให้การดีไซน์มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มอันดับการค้นหาใน Search Engine ได้ในลำดับต้น ๆ โดยมีการใช้ Keyword เป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเว็บให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

หลักการรับจ้างออกแบบทำเว็บไซต์บริษัทกับ SEO

ในปัจจุบันเว็บไซต์คือเครื่องมือที่ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ มีโอกาสเจริญเติบโตได้มากขึ้น ดังนั้นการทำเว็บไซต์บริษัทและ SEO ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นวิธีการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้สนใจในธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และยังมีราคาถูกเพราะไม่ต้องเสียค่าโฆษณาแต่อย่างใด การเพิ่มโอกาสค้นหาใน Search Engine ไม่ใช่เรื่องยาก แต่าต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการที่สำคัญดังนี้

  1. การเลือก Domain Name ควรเลือกชื่อที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ ตัวอย่างหากเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเกม ควรเลือก Domain Name ที่เกี่ยวข้องกับเกมด้วย เช่นมีคำว่า Game ในชื่อ Domain name ด้วย เพื่อให้ลูกค้า ผู้สนใจ และ google สามารถเข้าใจได้ว่าเว็บไซต์นั้นมีจุดประสงค์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นประเภทใด
  2. การอัพเดทเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ การอัพเดทเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะทำให้เนื้อหาในเว็บไซต์มีความทันสมัยแล้ว ยังช่วยให้ Search Engine ได้รับข้อมูลใหม่ ๆ ของเว็บไซต์อยู่เสมอ ซึ่งโดยทั่วไป Search Engine จะชื่นชอบเว็บไซต์ที่มีการเพิ่มเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ เพราะแสดงถึงการใช้งานของเว็บไซต์นั้น ๆ และในระหว่างที่มีการอัพเดทเนื้อหาของเว็บไซต์ แนะนำให้เพิ่ม Keyword ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเข้าไปด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเว็บไซต์ได้มากขึ้น
  3. การเพิ่มลิงค์จากเว็บไซต์ภายนอก หรือที่เรียกกันว่า Backlink ซึ่งรวมถึงการลิงค์จากสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Blog content หรือ Social platform ต่าง ๆ และควรเลือกเว็บไซต์หรือ Social ที่มีเนื้อหาคล้าย ๆ คลึงกัน เพื่อไม่ให้ Search Engine เกิดความสับสน หรือเข้าใจว่าเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปนั้นไม่มีคุณภาพ หรือเป็นสแปม
  4. SEO ไม่ใช่แค่เนื้อหา หากมีเวลาหรือเว็บไซต์ไม่มีเนื้อหามากเกินไป แนะนำให้ลองอัพโหลดรูปภาพประกอบเนื้อหาเพิ่มเติมด้วย เพราะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ได้ดีกว่าการใช้ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว และยังเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ไปปรากฏในผลลัพธ์การค้นหารูปภาพของ Search Engine ได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งรวมถึงการอัพไฟล์วีดีโอด้วย
  5. การพัฒนาเว็บให้ใช้งานง่ายและดูดี เว็บไซต์ที่ดีนอกจากจะได้รับการดีไซน์ให้ดูดีแล้ว การใช้สี รูปภาพประกอบที่น่าสนใจ และเนื้อหาที่น่าอ่านจะช่วยให้ผู้อ่านเกินความสนใจ หรืออยากกลับมาอ่านใหม่อีกครั้ง แต่ต้องระมัดระวังด้วยเพราะหาสี หรือรูปมากมายเกินไปก็อาจสร้างความสับสนให้ผู้อ่านแทนได้ หรือทำให้เกิดความสับสนจนไม่สนใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้

การพิจารณาลักษณะที่ดี

  1. ความสวยของเว็บไซต์ไม่สำคัญเท่าเว็บไซต์ที่น่าสนใจ เพราะความสนใจในการสั่งซื้อสินค้า จึงสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรเน้นที่ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งขนาดของตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน การเลือกสีสันที่สบายตาและเป็นโทนสีที่แสดงถึงแบรนด์ของธุรกิจได้ดี
  2. เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมีความถูกต้อง ใช้ภาษาที่เหมาะสม และสะกดตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง และหากเป็นเว็บไซต์ที่มีการขายสินค้าด้วยก็ควรมีการใส่รูปสินค้า หรือรายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบและพิจารณาในการสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
  3. ความสวยงามน่ามองของเว็บไซต์ต้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การตกแต่งเว็บไซต์ก็เปรียบได้กับการตกแต่งหน้าร้าน หากตกแต่งไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการก็อาจทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สนใจเว็บไซต์ของเราได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร ทั้งเพศ อายุ และระดับของรายได้ จากนั้นก็นำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ

สรุป

เหตุผลที่การทำ SEO มีความสำคัญต่อการทำเว็บไซต์บริษัท คือเพิ่มโอกาสการเข้าชมเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วยการค้นหาผ่านแพลตฟอร์ม Search Engine ต่าง ๆ เพราะแม้ว่าในปัจจุบัน Social Media จะสามารถดึงคนความสนใจของผู้คน และดึงดูดให้เข้าสู่เว็บไซต์ได้ แต่เมื่อผู้คนมีความสนใจในสิ่งใดก็ตามทั้งข่าวสารที่สนใจ หรือสินค้าที่อยากจะเลือกซื้อ ผู้คนก็มักจะค้นหาผ่านทาง Search Engine เป็นช่องทางหลัก ดังนั้นสำหรับการเพิ่มโอกาสการค้นหาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เครื่องมือการค้นหาเหล่านี้สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ที่เข้าไปยังเว็บไซต์นั้น ๆ คือผู้ที่มีความสนใจและค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้น ๆ อยู่แล้ว เมื่อกาค้นหาสามารถนำเข้าสู่เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ก็เหมือนกับการทำโฆษณาดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้พัฒนาเว็บที่ดีจะให้ความสำคัญกับการทำ SEO เพิ่มเติมจากการด้านโครงสร้าง และความสวยงามของเว็บไซต์ด้วย

รายละเอียดคุกกี้ เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็ปไซต์ของเรา ทั้งนี้ท่านสามารถทราบถึงนโยบายการใช้คุกกี้และวิธีการจัดการคุกกี้ ได้ ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม